Anasayfa /OLAGAN GENEL KURUL DUYURUSU

OLAGAN GENEL KURUL DUYURUSU

Derneğimizin 2019-2020-2021 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.MAYIS 2022 günü saat 20,00'de dernek merkezinde yapılmasına gerekli yasal çoğunluğun sağlanamaması durumunda 29 MAYIS 2022 günü saat 14,00'de Konya HADİMİ PARK'ta yapılmasına aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasına karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- AÇILIŞ VE YOKLAMA 

2- DİVAN HEYETİNİN SEÇİMİ VE DİVAN HEYETİNE GENEL KURUL EVRAKLARINI İMZALAMA YETKİSİ VERİLMESİ

3- 2019-2020-2021 YILLARI YÖNETİM VE DENETİM KURULU RAPORLARININ OKUNMASI VE İBRASI

4- 2019-2020-2021 YILLARI GELİR GİDER TABLOLARININ OKUNMASI VE İBRASI 

5- YENİ YÖNETİM KURULU SEÇİMİ

6- YENİ DENETİM KURULU SEÇİMİ

7- DİLEK VE TEMENNİLER

8- KAPANIŞ 

 

Dedemli Seyyid Bayram Veli Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Yönetim Kurulu